Mitul zburatorul online dating Free online cybersex 1 on 1 chat

Posted by / 30-Jul-2017 13:06

Mitul zburatorul online dating

STRUCTURA TEXTULUI: • poezia este alcătuită din trei secvenţe: - monologul Floricăi, fata nubilă care îşi descrie manifestările fiziologic e produse de invazia sentimentului erotic; - pastelul înserării; secvenţă-pivot a textului este pastelul înserării, pe care se construiesc cele două secvenţe monologale; - monologul unuia dintre martorii la inocularea sentimentului de dragoste; • textul baladei reprezintă o subtilă îmbinare de elemente epice, lirice şi dramatice, care dau particularitate celor trei voci lirice ale poeziei: - vocea personajului feminin implicat în povestea de dragoste, având intensitatea lirismului subiectiv, potenţată de privirea introspectivă asupra propriilor trăiri; - vocea unui eu liric detaşat, care contemplă tabloul naturii cuprinse de înserare, specifică lirismului obiectiv promovat mai târziu de Vasile Alecsandri; - vocea unui martor iniţiat, „baba Comana, or Sorica", prin care se dă o explicaţie mitică întâmplării.Eseu Poezia „Zburătorul", apărută în „Curierul românesc" nr.Supus unei invazii nelămurite, trupul fetei tremură, cuprins de reacţii contradictorii, exprimate stilistic prin antiteză: „Ah, inima-mi zvâcneşte! Mânată de reacţii incontrolabile, incapabilă de a se stăpâni, tânăra fată, cu inocenţa primilor fiori ai dragostei, trece de la o stare la alta, de la bucurie la tristeţe, chiar la plâns: „Şi tremur de nesaţiu, şi ochii-mi văpăiază,/ Pornesc dintr-înşii lacrămi, şi plâng, măicuţă, plâng".La fel cum, în mitologie, cel lovit de săgeata lui Eros nu mai avea linişte până nu-şi împlinea iubirea, tânăra fată nu poate scăpa de acest chin epuizant: „Un nod colea m-apucă, ici coasta rău mă doare;/ În trup o piroteală de tot m-a stăpânit".

Sub raport tematic, balada abordeaza mitul Zburatorului, despre care a scris, pentru prima data Dimitrie Cantemir in Descriptio Moldaviae.9, din 4 februarie 1844, poezia „Zburătorul" exprimă orientarea către romantism a literaturii vremii, prin valorificarea temelor mitice şi folclorice autohtone (mitul Zburătorului) şi printr-o nouă sensibilitate în lirica naturistă (în pastelul înserării).TEMELE POEZIEI: • invazia sentimentului erotic, surprinsă într-un univers ce poartă semnele arhaităţii rustice; • natura, ca orizont al misterului, cadru al proiecţiei cosmice a sentimentului de dragoste.Impactul tinerei fete, ajunse la vârsta nubilă, cu o fiinţă celestă, misterioasă, cu intenţii şi efecte malefice, produce manifestări fiziologice de mare intensitate; simţurile sunt acutizate la maximum, senzaţiile ating o intensitate vecină cu durerea: „Vezi, mamă, ce mă doare!şi pieptul mi se zbate,/ Mulţimi de vineţele pe piept mi se ivesc;/ Un foc s-aprinde-n mine, răcori mă iau la spate,/ Îmi ard buzele, mamă, obrajii-mi se pălesc! Prezenţa Zburătorului se face simţită în întreaga natură, el fiind pretutindeni şi nicăieri. / [...] Şi cald, şi rece, uite, că-mi furnică prin vine,/ în braţe n-am nimica şi parcă am ceva".

mitul zburatorul online dating-76mitul zburatorul online dating-20mitul zburatorul online dating-56

9, din 4 februarie 1844, revistă condusă de însuşi Ion Heliade-Rădulescu, este o baladă cultă cu elemente de pastel, care exprimă orientarea către romantism a literaturii paşoptiste, prin valorificarea temelor mitice şi folclorice autohtone (mitul Zburătorului) şi printr-o nouă sensibilitate în lirica naturistă (în pastelul înserării).

One thought on “mitul zburatorul online dating”